پروژه فرشته پروژه خیابان فرشته واقع در منطقه یک تهران و در یک برج مجلل اجرا گردید. مصالح به کار رفته در این پروژه چینی آبگینه یا vitreous و شیشه با روکش طلای عیار ۲۴ ساخت ایتالیا با ابعاد ۲در۲ سانتیمتر می باشد. به واسطه تنوع طراحی در طبقات و بالهای مجتمع، به ازای هر واحد طرح متناسب با ابعاد سرویس بهداشتی و حمام طراحی و اجرا گردید.

فهرست